บทนำ

Joget Workflow เวอร์ชั่น 6 มีคุณสมบัติและความสามารถใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการอัพเกรดเวอร์ชั่นได้ที่ ฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6

ขั้นตอนการอัพเกรด

Compatibility: ขอแนะนำให้คุณทดสอบการอัพเกรดบนเครื่องสำหรับเทสหรือพัฒนาก่อน และหากคุณกำลังอัพเกรดจาก v3 โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่ v4 ดังนั้นโปรดดูที่ v4 Compatibility.

Licensing: สำหรับ Enterprise Edition การอัปเกรดระหว่างเวอร์ชันหลัก (เช่น v5 ไป v6) ต้องทำการเปิดใช้งานอีกครั้งด้วยใบอนุญาตใหม่ดังนั้นผู้ใช้ที่ใช้งาน Enterprise Software อยู่เดิมจะต้องขอรับใบอนุญาตใหม่

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบการอัพเกรดเวอร์ชั่นโดยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับเซิร์ฟเวอร์จริงมากที่สุดในทุกๆ แง่มุมที่เป็นไปได้ (เช่น การตั้งค่าผู้ใช้, การเชื่อมต่อเครือข่าย, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำ, ฐานข้อมูล) โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกฐานข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จริง ให้ทดสอบอัพเกรดกับฐานมูลใหม่ได้เลย
 2. เมื่อเตรียมเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบการอัพเกรดเวอร์ชั่นเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถทดสอบกับฐานข้อมูลใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล แต่ให้นำ apps ต่างๆ โหลดเข้าระบบ จากนั้นทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของแต่ละ app เพื่อดูว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 3. If Step 2 goes well, you may then try to clone the existing production database to see how your Apps fare with the existing production data. Run through all the functionalities of your Apps again to see if everything works as expected.
 4. If you have integrated Joget Workflow with other solutions, you will also need to test them accordingly.
 5. When you are ready, please continue to the next step.

Performing a Backup

Please backup your files and perform the necessary tests after the upgrade. If you are upgrading from v3, please note that there have been security hardening changes since v4 so please refer to v4 Compatibility .

Updating Joget Workflow

Do not upgrade directly in a production server without prior testing.

Note on Upgrading on Joget Workflow v5 to v6

Although in default bundle of Joget Workflow v6, it is shipped together with Apache Tomcat 8.5 and Java 8, it is possible for one to run Joget Workflow v6 in Joget Workflow v5's bundle of Apache Tomcat 8 and Java 7. It is recommended to use the newer version as it offers better performance and bug fixes.

 1. Locate the new jw.war and jwdesigner.war files from either the:
  1. Downloadable Installers (in the /apache-tomcat-x.x.x/webapps directory); or 
  2. The Enterprise Support Site for Enterprise Software Subscribers.
 2. Stop Apache Tomcat / Joget.
 3. Backup the existing installation data (Please refer to Joget Workflow Deployment Best Practices)
 4. Delete the existing jw.warjwdesigner.warjw and jwdesigner directories in "[Joget Installation Directory]/apache-tomcat-x.x.x/webapps". 
 5. Delete the Apache Tomcat working directories i.e. the "jw" and "jwdesigner" directories in "[Joget Installation Directory]/apache-tomcat-x.x.x/work/Catalina/localhost".
 6. Copy the new jw.war and jwdesigner.war files into the Apache Tomcat webapps directory "[Joget Installation Directory]/apache-tomcat-x.x.x/webapps".
 7. Start Apache Tomcat / Joget Workflow.

 

 

 

 

 • No labels