Joget DX Beta Available for Download

Check out Joget DX, the next generation successor to Joget Workflow for faster, simpler digital transformation.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


App Center

สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่แอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลอย่างง่ายจนถึงขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนหรือแม้แต่โซลูชันเต็มรูปแบบ (เช่น CRM) ซึ่งรวมเอาเวิร์กโฟลว์ การจัดการข้อมูล และการออกรายงาน

 

 1. App Center เป็นหน้า landing page ที่เป็นหน้าเริ่มต้นใน Joget Workflow เวอร์ชัน 6 ซึ่งจะแสดงแอปที่เผยแพร่แล้ว หากต้องการเข้าถึง App Center ให้ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Joget Workflow ที่ http://localhost:8080/jw (สามารถแทนที่ localhost และ 8080 ด้วยโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่ต้องการได้)

  What is a Joget Workflow App?

  Joget Workflow คือเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาให้ทำงานบนแพลตฟอร์ม Joget Workflow

 2. คลิกที่ลิงค์ Login ที่ด้านบนขวา เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานแต่ละคนอาจมีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันต่างกันขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึง

  ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบมาตรฐานบางส่วนที่มีให้ ดังต่อไปนี้:

  Sample logins

  ผู้ดูแลระบบ:
  Username: admin
  Password: admin
  ผู้ใช้งานทั่วไป (พนักงาน):
  Username: cat
  Password: password
  ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้จัดการ):
  Username: clark
  Password: password

 3. ใช้ช่องค้นหาเพื่อหาแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้น เช่น พิมพ์ claim เพื่อหา HR Expenses Claim App


 4. การคลิกที่ไอคอนของแอปจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

การติดตั้งแอปจาก Joget Marketplace

 1. จาก App Center คุณสามารถคลิก Download from Marketplace เพื่อเข้าถึง Joget Marketplace

    
 2. แอปใน Joget Marketplace สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวในสำเนาของ Joget Workflow