การเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม Enterprise Edition

 • Platform license ใช้ system key (อ้างอิงจากเน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์ และโปรไฟล์) ดังนั้น license ไม่สามารถใช้ข้ามเครื่องกันได้ แต่ละเครื่องจะต้องมี license แตกต่างกัน
 • license ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้งาน 3 คน ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน
 • เรียนรู้ การเปิดใช้งาน Joget Workflow Enterprise License

การป้องกันแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน 2 ประเภท: แอปพลิเคชันทั่วไป และ แอปพลิเคชันที่มีการป้องกัน

แอปพลิเคชันทั่วไป:
 • แอปพลิเคชันทั่วไปคือแอปพลิเคชันในปัจจุบันที่มีลักษณะทั่วไป 
 • แอปพลิเคชันที่นำออกมาถูกเก็บเป็น XML และทำงานได้ทั้งใน Community Edition และ Enterprise Edition
แอปพลิเคชันที่มีการป้องกัน:
 • Protected apps คือแอปพลิเคชันที่ต้องการ app license เพื่อทำงาน 
 • "Protected App" (และวันหมดอายุหากมี) จะปรากฏในหน้าการออกแบบแอปพลิเคชัน
 • แอปพลิเคชันนำออก และแบบฟอร์มในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัส
 • โดยปกติ app license จะเชื่อมโยงกับ app ID และ สตริง "Licensed To"  ใน platform license ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเครื่อง 2 เครื่องที่มี platform licenses ที่ออกให้กับ "Company XYZ, Inc." คุณสามารถใช้ app license เดียวกันได้ทั้งสองเครื่อง 
 • มีคุณลักษณะเสริมเพื่อสนับสนุนการเปิดใช้งานระดับแอปพลิเคชัน (นั่นคือ แอปสามารถเชื่อมโยงกับ system key)
 • มีคุณลักษณะเสริมเพื่อรักษาการออกแบบแอปพลิเคชัน - เรียกว่า "Protected Readonly App"
 • App licenses มีวันหมดอายุ
 • Protected apps ที่มี licenses ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ จะมีฟอร์มให้กรอก app license

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ App Protection

 

 

 

 • No labels