Previous step

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำบทแนะนำก่อนหน้านี้เสร็จสิ้นแล้ว - การออกแบบยูสเซอร์วิว


บทเริ่มต้นในการสร้างโพรเซสใหม่

 1. ในหน้าการออกแบบแอปให้คลิกที่เมนู Processes ทางด้านซ้ายแล้วคลิกปุ่ม Design Processes ด้านบน
 2. Process Builder เป็นหนึ่งในไฮไลต์หลักของ Joget Workflow เวอร์ชัน 5 ที่มาแทนที่การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบเก่า
 3. มี 3 ส่วนหลักใน Process Builder ด้านบน (สีแดง) เป็นส่วนนาวิเกเตอร์ ประกอบด้วยรายการของโพรเซส และปุ่มทางด้านขวา ปุ่ม Deploy คือปุ่มที่กดเพื่อนำโพรเซสที่ออกแบบไว้ไปใช้งาน ทางด้านซ้าย (สีน้ำเงิน) คือส่วนของเครื่องมือที่สามารถลากสิ่งที่ต้องการไปยังพื้นที่ส่วนตรงกลางได้ (สีเขียว) ซึ่งเป็นพื้นที่การออกแบบโพรเซส
 4. คลิกไอคอนแก้ไขใต้ชื่อโพรเซสในแถบนาวิเกเตอร์ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของโพรเซสได้

 5. เพิ่ม Participants (ผู้เข้าร่วม) ในโพรเซส โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มสีเขียวใต้ผู้เข้าร่วมปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้ใช้หรือบทบาทซึ่งทำหน้าที่บางอย่าง คลิกที่ปุ่มแก้ไขขณะวางเมาส์เหนือชื่อผู้เข้าร่วมเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ
 6. เพิ่ม activities, tools และ routes ลงในแผนภาพโพรเซส โดย activities เป็นส่วนที่รอการกระทำจากมนุษย์ tools เป็นส่วนที่ระบบทำงานให้โดยอัตโนมัติ และ routes คือจุดตัดสินใจ ใช้ลูกศรในการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันในโฟลว์ คุณอาจขยายการออกแบบของคุณโดยการเชื่อมต่อจากโหนดที่มีอยู่แล้วหรือโดยการลากโหนดที่ต้องการจากทางส่วนด้านซ้ายมือลงในพื้นที่ออกแบบโพรเซส


 7. ในการจัดการเส้นทาง (เช่น เงื่อนไขการอนุมัติ) ให้ใช้ Routes ร่วมกับ workflow variables (ตัวแปรเวิร์กโฟลว์) ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อโพรเซสในแถบนาวิเกเตอร์ คลิกที่ไอคอนขนาดเล็กแรกใต้หัวข้อตัวแปรเวิร์กโฟลว์และป้อนรหัสของตัวแปร เช่น status

  Routes

  Learn more about Process Routes.

 8. เมื่อตัวแปรของเวิร์กโฟลว์ได้รับการกำหนดแล้ว ให้วางเมาส์เหนือเส้นลูกศรและคลิกไอคอนแก้ไข

 9. เมื่อคลิกที่ไอคอนแก้ไขแล้ว ให้เลือกประเภทของ Condition (เงื่อนไข) เลือกตัวแปร status ในหัวข้อ Variable และที่สำคัญคือ ป้อน Approved ลงในฟิลด์ Value ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อค่า status เป็น Approved
 10. ตั้งค่าที่ลูกศรเป็น Otherwise เพื่อระบุว่าเป็นเส้นทางที่จะใช้เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ เส้นลูกศร Otherwise จะแสดงเป็นสีส้ม ตัวอย่างของโพรเซสที่กำหนดเส้นทางเป็น Otherwise อย่างง่ายแสดงดังภาพด้านล่าง:
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพรเซสมี Start และ End คลิกที่ Deploy เพื่อปรับใช้โพรเซสกับเซิร์ฟเวอร์

การแมปผู้เข้าร่วมกับผู้ใช้

 1. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่แท็บหรือหน้าต่างก่อนหน้านี้ แผนภาพโพรเซสใหม่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากที่คุณคลิก OK กระบวนการทำงานของ Joget จะตีความแผนภาพโพรเซสและโหลดรายละเอียดโพรเซส

   
 2. ผู้เข้าร่วมที่กำหนดไว้ในโพรเซสจะแสดงอยู่ในแท็บ Map Participants to Users และแมปแต่ละผู้เข้าร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบระบุเจาะจงได้ คลิกที่ Add/Edit Mapping เพื่อแมปกับกลุ่ม ผู้ใช้ แผนผังองค์กร ฯลฯ หากไม่มีการแมปผู้เข้าร่วม งานต่างๆจะถูกตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน

การแมปกิจกรรมไปยังฟอร์ม

 1. ในแท็ป Map Activities to Forms โพรเซสทั้งหมดจะปรากฏในรายการ

 2. สำหรับแต่ละกิจกรรมให้คลิกที่ Add/Edit Form เพื่อเลือกฟอร์มจากรายการฟอร์มปัจจุบันในแอป

     
 3. ตัวอย่าง การจัดการกับโพรเซสการอนุมัติ คลิกที่ Create New Form เพื่อสร้าง Travel Approval Form ใหม่ ในฟอร์มใหม่ เพิ่ม Subform ที่แสดงแบบฟอร์มที่มีการ submit แล้ว และ radio buttons รับค่าสถานะการอนุมัติ

    
 4. กำหนดค่า subform นี้เพื่อเลือกแบบฟอร์มคำขอเดิม

    
 5. กำหนดค่าสถานะที่ radio button เป็น Approved และ Rejected

    
 6. การแมปค่าสถานะกับเวิร์กโฟลว์เป็นส่วนสำคัญที่สุด ทำให้โฟลว์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยสามารถตั้งค่าได้ในส่วนของ Advanced Options ในกรณีนี้แมป status ซึ่งหมายความว่าค่าจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร status ในเวิร์กโฟลว์

    
 7. หลังจากการกำหนดค่าทั้งหมด ฟอร์มการอนุมัติใหม่ควรมีลักษณะคล้ายกับภาพดังต่อไปนี้:

การแมปเครื่องมือไปยังปลั๊กอิน

 1. ในแท็ป Map Tools to Plugins คุณสามารถแมปเครื่องมือที่กำหนดไว้ในโพรเซสกับปลั๊กอินได้

    
 2. สำหรับแต่ละเครื่องมือให้คลิกที่ Add/Edit Plugin เพื่อเลือกและกำหนดค่าปลั๊กอิน

ทดสอบการโฟลว์ของโพรเซส

 1. หากต้องการทดสอบการทำงานของโพรเซสให้คลิกปุ่ม Run Process ด้านบนของหน้าการออกแบบโพรเซสของแอป

การรวมโพรเซสลงสู่ยูสเซอร์วิว

 1. ในหน้าการออกแบบแอป คลิกที่ชื่อของยูสเซอร์วิวที่มีอยู่แล้วเพื่อเปิดหน้าสร้างยูสเซอร์วิวขึ้นมา
    
 2. ลาก Run Process ลงในส่วนการออกแบบ ในหมวดหมู่ที่ต้องการ ซึ่งเมนูนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เริ่มต้นโพรเซสจากยูสเซอร์วิว


 3. คลิกที่ Properties ของ Run Process และเลือกโพรเซสที่จะเรียกใช้

    
 4. ลาก Inbox เข้ามาในหมวดหมู่ที่ต้องการ เมนูนี้ทำให้ผู้ใช้เห็นและจัดการกับงานที่เข้ามาได้

    
 5. บันทึกยูสเซอร์วิวและคุณจะสามารถเรียกใช้และปฏิบัตงานที่ได้รับมอบหมายในยูสเซอร์วิวที่เผยแพร่

 

 

 

 • No labels