ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะของโพรเซสทั้งหมดได้

 

 1. ในแถบผู้ดูแลระบบที่ด้านขวา คลิกที่ Monitor

   
 2. เมนู Running Processes และ Completed Processes ทางด้านซ้ายจะแสดงรายการของโพรเซสที่กำลังทำงานอยู่และโพรเซสที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วตามลำดับ

   
 3. การคลิกที่โพรเซสใดๆจะแสดงรายละเอียดของโพรเซสรวมถึงรายการของกิจกรรมทั้งหมดทั้งในอดีตและปัจจุบัน

   
 4. เมนู Audit Trail ทางด้านซ้ายจะแสดงรายการข้อมูลเส้นทางการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการระบุตัวตนของผู้ใช้
   
 5. เมนู Tomcat Logs ทางด้านซ้าย จะจัดวิธีให้ผู้ดูแลระบบดาวน์โหลดไฟล์บันทึกของ Tomcat ได้โดยตรงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 • No labels