คุณสามารถเข้าถึงและจัดการแพลตฟอร์ม Joget Workflow ได้โดยการเข้าไปที่ Settings ในแถบผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 1: การตั้งค่า

 

 

 

  • No labels