Definition
โปรไฟล์ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลในบัญชีของตนได้ คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณได้ง่ายๆโดยคลิกที่ชื่อของคุณทางด้านขวาบนจาก App Center

คุณต้องระบุตัวตน เมื่อใดก็ตามที่คุณอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย

 

ภาพที่ 1  : ประวัติผู้ใช้

 

 

 

  • No labels