Definition

เครื่องมือนำเข้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมากลงในตารางของฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงโดยการดึงแฟ้ม CSV, XLS หรือ XLSX จากเขตข้อมูลฟอร์มและทำการแมปคอลัมน์ต่อฟิลด์อย่างง่าย

เป็นที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นเครื่องมือนำเข้า CSVใน Joget Workflow v4

รูปที่ 1: คุณสมบัติเครื่องมือนำเข้า CSV

ชื่อคำอธิบาย
File Upload Formระบุฟอร์มต้นทางที่มีองค์ประกอบการอัปโหลดไฟล์อยู่
Upload Field IDไฟล์อัปโหลดองค์ประกอบ ID ในแบบฟอร์มที่ระบุด้านบน
Store Data Form

ระบุตำแหน่งที่จะเก็บข้อมูลโดยเลือกฟอร์มเป้าหมาย

How storing works?

ตัวยึดที่จัดเก็บของฟอร์มเป้าหมายจะถูกเรียกใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

Post Form Submission Processing

เครื่องมือใดๆที่ถูกแมปภายใต้การประมวลผลการส่งแบบฟอร์มของแบบฟอร์มเป้าหมายจะถูกทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหรือสร้างเรกคอร์ด

สำคัญ: เครื่องมือที่ถูกแมปจะถูกทริกเกอร์โดยไม่คำนึงถึงการเรียกใช้เครื่องมือบนแอตทริบิวต์

Column Mappings

แมปค่า CSV ไฟล์ต้นฉบับกับฟิลด์แบบฟอร์มเป้าหมาย

ชื่อคำอธิบาย
Column Numberอ้างถึงหมายเลขคอลัมน์ใน CSV ต้นทาง จำนวนเต็มเท่านั้น เริ่มต้นจาก 0
Field ID

ต้องเป็นรหัสองค์ประกอบในแบบฟอร์มเป้าหมายที่ระบุด้านบน  "Store Data Form".

Key Column Number

หมายเลขคอลัมน์ที่มีค่าคีย์หลัก

ถ้าไม่มีการกำหนดใดๆ UUID จะถูกสร้างและกำหนดเมื่อนำเข้า

Start From Row Numberหมายเลขแถวที่จะเริ่มต้นการนำเข้าข้อมูล จำนวนเต็มเท่านั้น เริ่มต้นจาก 0
Foreign Keys

กำหนดค่าอื่นๆที่ไม่สามารถพบได้ในไฟล์ CSV เช่นข้อมูลความสัมพันธ์ของค่า Foreign Keys นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าตายตัวที่นี่ด้วย

ชื่อคำอธิบาย
Field Idฟิลด์ ID ในแบบฟอร์มเป้าหมาย
Value

ค่าที่จะกำหนด

มีการยอมรับตัวแปร Hash

Import Mode
  • นำเข้าเรกคอร์ดใหม่หรืออัพเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่
  • นำเข้าเรกคอร์ดใหม่เท่านั้น
  • ลบเรกคอร์ด
Validate data?ข้อมูลที่นำเข้าจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อมูลในฟิลด์ของแบบฟอร์ม
UTF-8 Encoding Checking?
ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วย UTF-8
Custom CSV Delimiter Characterสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการแยกตัวคั่น
Custom CSV Quote Characterสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอักขระเครื่องหมายคำพูดปกติ
Debug Mode
ข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีประโยชน์จะถูกพิมพ์ออกมาในบันล็อกของเซิร์ฟเวอร์เมื่อเปิดใช้โหมดการแก้ไขข้อบกพร่อง


ชื่อคำอธิบาย
Import Statusคือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Joget Workflow Enterprise version 5.0.7 และเป็นต้นให้ความชัดเจนในการดำเนินการของการนำเข้า สามารถเลือกที่จะบันทึกข้อมูลสถานะการนำเข้าไปยังตารางข้อมูลแบบฟอร์มของไฟล์ต้นทาง (อัปโหลด) หรือลงในตัวแปรลำดับงาน
  • No labels