ตัวแปรแฮช คืออะไร ?

Definition

ตัวแปรแฮชช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นและอิสระมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือค่าที่เกี่ยวข้องเวลาการทำงานของระบบ

ตัวแปรแฮชเป็นคีย์หลักพิเศษที่สามารถใช้ได้ใน :

 • ตัวสร้างฟอร์ม (Form Builder)
 • ตัวสร้างดาตาลิสต์ (Datalist Builder)
 • ตัวสร้างมุมมองผู้ใช้ (Userview Builder)
 • คุณสมบัติการกำหนดค่าปลั๊กอินที่สนับสนุน
 • ชื่อกิจกรรมในโปรแกรมออกแบบลำดับงาน
 • URL ของฟอร์มภายนอกเมื่อทำการแม็ปกิจกรรมไปยังฟอร์มภายนอก

เพื่อกลับค่าของตัวแปรรันไทม์ที่มีประโยชน์บางอย่างจากส่วนประกอบ Joget

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายการของตัวแปรแฮช ทั้งหมดที่มีอยู่ให้ใช้ทางลัด Ctrl-Shift-3 ในส่วนประกอบข้างต้น

ดาวน์โหลดแอพช่วยสอน Hash Variables จาก Joget Workflow Marketplace เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรแฮช


ตัวแปรแฮช ที่ซ้อนกัน (Nested Hash Variable)

ตัวแปรแฮช สามารถใช้ภายใน ตัวแปรแฮช อื่นเพื่อสร้าง ตัวแปรแฮช ที่ซ้อนกัน

ไวยากรณ์สำหรับตัวแปรแฮช ภายในถูกคลุมด้วยคู่ของวงเล็บ { ปีกกา }

Syntax / Format
#prefix.{prefix.variableKey}#
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
Example
#date.{envVariable.dateFormat}#
#user.{variable.username}.firstName#
#form.tableChild.field1[{form.tableParent.childId}]#


Escaping the Resultant Hash Variable

ตัวแปรแฮช ที่แยกวิเคราะห์/ส่งคืนอาจทำให้เกิดความเข้ากันไม่ได้กับบริบท/สภาพแวดล้อมปัจจุบันเช่นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในสคริปต์

ดังนั้น อาจผ่านหนึ่งในพารามิเตอร์เพิ่มเติมในตัวแปรแฮช ประกาศให้เลี่ยงอักขระบางอย่าง

ก่อนที่จะสิ้นสุดตัวแปรแฮช ด้วย "#" ให้เพิ่มเครื่องหมายคำถาม "?" ตามด้วยรูปแบบที่ต้องการ คุณอาจรวมได้โดยการกำหนดเครื่องหมายอัฒภาค ";" ค่าที่คั่นด้วย

 1. regex - ใช้ในการเลี่ยงนิพจน์ปกติของอักขระพิเศษ
 2. json - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ JSON
 3. javascript - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ Javascript
 4. html - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ HTML
 5. xml - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ XML
 6. java - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ Java
 7. sql - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ SQL
 8. url - ใช้เพื่อเลี่ยงตัวอักขระพิเศษของ URL
 9. nl2br - ใช้เพื่อแปลงอักขระบรรทัดใหม่เป็นแท็ก HTML < br >
 10. separator(SEPARATOR_CHARS) - ใช้เพื่อเปลี่ยนตัวคั่นเริ่มต้น ";" เป็น  SEPARATOR_CHARS. eg. ?ตัวคั่น(, ) ส่งผลให้ "abc, def" แทนที่เป็น "abc;def".
Example
#envVariable.script?java#
#envVariable.script?nl2br;json#
#form.table.users?separator(, )#
New Feature

nl2br และตัวคั่นเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Joget Workflow v6.


รายการของตัวแปรแฮช (List of Hash Variables)


ตัวแปรแฮช ของการกำหนดลำดับงาน (Workflow Assignment Hash Variable)

New

เป็นแอตทริบิวต์ใหม่ที่เพิ่มใน Joget Workflow v6.

 • processDefIdWithoutVersion
 • appId
ชื่อคำอธิบาย
Prefixassignment
Description

หากต้องการรับข้อมูลกิจกรรมลำดับงานของการมอบหมายปัจจุบัน

Attributes
 • #assignment.processId#
 • #assignment.processDefId#
 • #assignment.processDefIdWithoutVersion#
 • #assignment.processName#
 • #assignment.processVersion#
 • #assignment.processRequesterId#
 • #assignment.appId#
 • #assignment.activityId#
 • #assignment.activityName#
 • #assignment.activityDefId#
 • #assignment.assigneeId#
Scope of Use
 • องค์ประกอบภายในและส่วนหนึ่งของกระบวนการ
  1. ชื่อกิจกรรม
  2. แบบฟอร์มที่แม็ปเป็นส่วนหนึ่งของการแม็ปกิจกรรมกระบวนการ
  3. การกำหนดค่าเครื่องมือ Email เป็นส่วนหนึ่งของการแม็ปเครื่องมือกระบวนการ
Sample Attributes

แสดงชื่อของผู้ใช้:

#user.{assignment.assigneeId}.firstName# #user.{assignment.assigneeId}.lastName#

ตัวแปรแฮช การลำดับงานของกระบวนการ (Workflow Process Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6.

ชื่อคำอธิบาย
Prefixprocess
Description

เพื่อเรียกข้อมูลของอินสแตนซ์กระบวนการลำดับงาน

Attributes
 • #process.appId#

 • #process.processId#

 • #process.processDefId#

 • #process.processDefIdWithoutVersion#

 • #process.processName#

 • #process.processVersion#

 • #process.processRequesterId#

 • #process.state#

 • #process.startedTime#

 • #process.limit#

 • #process.due#

 • #process.delay#

 • #process.delayInSeconds#

 • #process.finishTime#

 • #process.timeConsumingFromDateStarted#

 • #process.timeConsumingFromDateStartedInSeconds#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.instanceId#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.name#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.status#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.state#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.type#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.startedTime#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.limit#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.limitInSeconds#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.due#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.delay#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.delayInSeconds#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.finishTime#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.timeConsumingFromDateStarted#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.timeConsumingFromDateStartedInSeconds#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.performer#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.performerUser#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.assignmentUsers#


 • #process.appId[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.processDefId[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.processDefIdWithoutVersion[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.processName[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.processVersion[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.processRequesterId[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.startedTime[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.limit[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.due[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.delay[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.delayInSeconds[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.finishTime[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.timeConsumingFromDateStarted[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.timeConsumingFromDateStartedInSeconds[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.instanceId[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.name[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.status[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.state[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.type[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.startedTime[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.limit[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.limitInSeconds[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.due[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.delay[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.delayInSeconds[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.finishTime[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.timeConsumingFromDateStarted[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.timeConsumingFromDateStartedInSeconds[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.performer[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.performerUser[PROCESS_INSTANCE_ID]#

 • #process.activityInst.ACTIVITY_DEF_ID.assignmentUsers[PROCESS_INSTANCE_ID]#

Scope of Use
 • องค์ประกอบภายในและส่วนหนึ่งของกระบวนการ
  1. ชื่อกิจกรรม
  2. แบบฟอร์มที่แม็ปเป็นส่วนหนึ่งของการแม็ปกิจกรรมกระบวนการ
  3. การกำหนดค่าเครื่องมือ Email เป็นส่วนหนึ่งของการแม็ปเครื่องมือกระบวนการ
Sample Attributes

เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้ของอินสแตนซ์กิจกรรมของอินสแตนซ์ของกระบวนการ:

#process.activityInst.assign.performerUser[{assingment.processId}]#

ตัวแปรแฮช ของผู้ใช้ปัจจุบัน (Current User Hash Variable)

ชื่อคำอธิบาย
PrefixcurrentUser
Descriptionในการเรียกข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน
Attributes
 • #currentUser.id#
 • #currentUser.username#
 • #currentUser.firstName#
 • #currentUser.lastName#
 • #currentUser.email#
 • #currentUser.active#
 • #currentUser.timeZone#

ใน Joget Enterprise edition, แอตทริบิวต์เพิ่มเติมเหล่านี้จะสามารถใช้งาน::-

User Meta

 • #currentUser.meta.KEY#
  ในการอ่านข้อมูลเมตาของผู้ใช้เพิ่มเติมที่เก็บไว้ในตาราง dir_user_meta
  Example: #currentUser.meta.duration#.

  New Feature

  นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6.

องค์กร (Organization)

 • #currentUser.organization.id#
 • #currentUser.organization.name#
 • #currentUser.organization.description#

แผนก (Department)

 • #currentUser.department.id#
 • #currentUser.department.name#
 • #currentUser.department.description#
 • #currentUser.department.treeStructure#

ระดับ (Grade)

 • #currentUser.grade.id#
 • #currentUser.grade.name#
 • #currentUser.grade.description#
 • #currentUser.grade.organizationId#

HOD

 • #currentUser.hod.username#
 • #currentUser.hod.firstName#
 • #currentUser.hod.lastName#
 • #currentUser.hod.email#
 • #currentUser.hod.active#
 • #currentUser.hod.timeZone#

กลุ่ม (Group)

 • #currentUser.groups.id#
 • #currentUser.groups.name#

พนักงาน (Employment)

 • #currentUser.employee.code#
 • #currentUser.employee.jobTitle#
 • #currentUser.employee.isHod#

แผนก HOD (Department HOD)

 • #currentUser.department.hod.username#
 • #currentUser.department.hod.firstName#
 • #currentUser.department.hod.lastName#
 • #currentUser.department.hod.email#
 • #currentUser.department.hod.active#
 • #currentUser.department.hod.timeZone#
Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App

ตัวแปรแฮช ของวันที่ (Date Hash Variable)

ชื่อคำอธิบาย
Prefixdate
Description

หากต้องการรับเวลาวันที่ตามรูปแบบที่ระบุ

Localization

ใน Joget Workflow v5, ค่าที่ส่งคืนจะทำตามค่าปัจจุบันที่เข้าสู่ระบบในเขตเวลาของผู้ใช้ ถ้าข้อมูลของผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งานจะใช้เขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์

Attributes
 • #date.dateFormat#
 • #date.dateUnit[+-]integerValue.dateFormat#

  Options

  dateFormat

  • ใน Java รูปแบบวันที่จะเป็น; yyyy-MM-dd แสดงเป็น 2011-06-01

  dateUnit

  • ปี (YEAR)
  • เดือน (MONTH)
  • วัน (DAY)

  integerValue

  • ค่าจำนวนเต็มที่เป็นตัวเลขเช่น 10
 • #date.DATE_FORMAT_TO[INPUT_DATE_VALUE | INPUT_VALUE_FORMAT]#

  INPUT_DATE_VALUE ยอมรับค่าวันที่ใดๆและแม้กระทั่งตัวแปรแฮช ซ้อนกันเช่น: ตัวแปรแฮช ข้อมูลแบบฟอร์ม ดูแอตทริบิวต์ตัวอย่างด้านล่าง

  INPUT_VALUE_FORMAT เป็น INPUT_DATE_VALUE รูปแบบต้นฉบับ.

  DATE_FORMAT_TO กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

  New Feature

  นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6.


Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes

#date.h:mm a# // แสดงเวลาปัจจุบัน 12:08 PM

#date.EEE,d MMM yyyy h:mm:ss a# // แสดงวันที่ปัจจุบัน Wed, 4 Jul 2014 12:08:56 PM

#date.DAY+7.EEE,d MMM yyyy h:mm:ss a# // เพิ่ม 7 วันจากวันที่ปัจจุบัน - Wed, 11 Jul 2014 12:08:56 PM

#date.DAY-1.EEE,d MMM yyyy h:mm:ss a# // ลบ 1 วันของวันที่ปัจจุบัน - Wed, 3 Jul 2014 12:08:56 PM

#date.dd-MM-yyyy[{form.j_expense_claim.title}|yyyy-MM-dd]# // ดึงวันที่จากตาราง  j_expense_claim , ชื่อเขตข้อมูลฟอร์ม, เปลี่ยนแปลงรูปแบบต้นกำเนิดของ yyyy-MM-dd เป็น dd-MM-yyyy.

ตัวแปรแฮช ของตัวแปรแวดล้อม (Environment Variable Hash Variable)

NameDescription
PrefixenvVariable
Description

เพื่อดึงค่าของ ตัวแปรแวดล้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรแวดล้อม (Environment Variable)

Attributes
 • #envVariable. keyName #
Scope of Use
 • ทุกที่ภายใน Joget app ตัวเอง (เช่น กระบวนการ (Process), เครื่องมือกระบวนการ (Process Tool), ฟอร์ม (Form), รายการ (List), มุมมองผู้ใช้ (Userview))
Sample Attributes#envVariable.smtpServer#
#envVariable.smtpPort#

ตัวแปรแฮช ของข้อมูลฟอร์ม (Form Data Hash Variabl)

NameDescription
Prefixform
Description

การเรียกค่าเขตข้อมูลจากตารางแบบฟอร์ม

Attributes
 • #form. tableName . fieldId #
 • #form. tableName . fieldId [recordId]# (Available in 3.1 and above)
Scope of Use
 • ในส่วนของเครื่องมือกระบวนการของกระบวนการ
 • ในแบบฟอร์ม
 • ในการออกแบบกระบวนการ
Sample Attributes#form.registration.registeredDate# //will use the current record ID
#form.registration.registeredDate[ 0001 ]# //0001 is the record ID to seek for
#form.registration.registeredDate[{variable.recordId}]# //using nested Hash Variable with curly bracket.

ตัวแปรแฮช ของแบบฟอร์ม Binder (Form Binder Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6.

ชื่อคำอธิบาย
Prefixbinder
Description

จะได้รับ ค่าฟิลด์หรือป้ายชื่อเขตข้อมูลจากตัวยึดของฟอร์มผ่านทางรหัสข้อกำหนดฟอร์ม

คำนำหน้า 'binder' จะดึงค่าฟิลด์ในขณะที่คำนำหน้า 'binder.options' จะดึงข้อมูลการค้นหา (เช่น กล่องเลือกช่องทำเครื่องหมาย & ปุ่มเรดิโอ)

นอกจากนี้ยังสามารถรับค่าของเขตข้อมูลหรือชื่อของเขตข้อมูลจากแอปอื่นๆได้โดยรวมถึง APP_ID ซึ่งจะใช้บริบทของแอปปัจจุบัน

โดยการให้อาร์กิวเมนต์ PRIMARY_KEY ค่าฟิลด์หรือชื่อเขตข้อมูลจากระเบียนอื่นสามารถเรียกข้อมูลอื่นจากรหัสเรกคอร์ดปัจจุบันจะถูกเรียกแทน

Attributes
 • #binder.APP_ID.FORM_DEF_ID.FIELD_ID#
 • #binder.APP_ID.FORM_DEF_ID.FIELD_ID[PRIMARY_KEY]#
 • #binder.FORM_DEF_ID.FIELD_ID#
 • #binder.FORM_DEF_ID.FIELD_ID[PRIMARY_KEY]#
 • #binder.options.APP_ID.FORM_DEF_ID.FIELD_ID#
 • #binder.options.APP_ID.FORM_DEF_ID.FIELD_ID[PRIMARY_KEY]#
 • #binder.options.FORM_DEF_ID.FIELD_ID#
 • #binder.options.FORM_DEF_ID.FIELD_ID[PRIMARY_KEY]#
Scope of Use
 • ในส่วนของเครื่องมือกระบวนการของกระบวนการ
 • ในแบบฟอร์ม
 • ในการออกแบบกระบวนการ
Sample Attributes

#binder.addCard.title#

#binder.cardViewer.addCard.title#

#binder.cardViewer.addCard.title[b30bce20-c0a82095-14976e70-fded1735]#

#binder.options.addCard.title#

#binder.options.cardViewer.addCard.title#

#binder.options.cardViewer.addCard.title[b30bce20-c0a82095-14976e70-fded1735]#

ตัวแปรแฮชของข้อกำหนดของแอป (App Definition Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6.

ชื่อคำอธิบาย
PrefixappDef
Description

การเรียกข้อมูลข้อกำหนดของแอป

Attributes
 • #appDef.appId#

 • #appDef.dateCreated#

 • #appDef.dateModified#

 • #appDef.version#

 • #appDef.license#

 • #appDef.name#

 • #appDef.published#

Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes

หากต้องการแสดงชื่อข้อกำหนดของแอป:

#appDef.name#

ตัวแปรแฮชข้อความของแอป (App Message Hash Variable) (Internationalization)  

ชื่อคำอธิบาย
Prefixi18n
Description

เพื่อสนับสนุนการแปลภาษาในระดับแอพลิเคชัน

Attributes
 • #i18n. keyName #
Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes

#i18n.logout#

Exampleโปรดดูที่ Add Message.

ตัวแปรแฮชของผู้กระทำ (Performer Hash Variable ) 

ชื่อคำอธิบาย
Prefixperformer
Description

เพื่อรับข้อมูลผู้ใช้ของผู้กระทำของกิจกรรม

Attributes
 • #performer. activityDefId .id#
 • #performer. activityDefId .username#
 • #performer. activityDefId .firstName#
 • #performer. activityDefId .lastName#
 • #performer. activityDefId .email#
 • #performer. activityDefId .active#
 • #performer. activityDefId .timeZone#
Scope of Use
 • องค์ประกอบภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

  1. ชื่อกิจกรรม
  2. แบบฟอร์มที่แมปเป็นส่วนหนึ่งของแมปกิจกรรมของกระบวนการ
  3. การกำหนดเครื่องมืออีเมล์เป็นส่วนหนึ่งของการแมปเครื่องมือกระบวนการ

เพื่อรับ activityDefId (รหัสข้อกำหนดของกิจกรรม) ให้วางเมาส์เหนือชื่อกิจกรรมในแท็บการแม็ปกิจกรรม (การควบคุมการจัดการเวิร์กโฟลว์) จะมีการซ้อนทับแสดง ID

กิจกรรมที่เลือกจะต้องได้รับการดำเนินการแล้ว

Sample Attributes
 • #performer.runProcess.firstName#
 • #performer.submitLeave.firstName#

ตัวแปรแฮชของการร้องขอพารามิเตอร์ (Request Parameter Hash Variable)   

ชื่อคำอธิบาย
PrefixrequestParam
Description

ในการเข้าถึงค่าของการร้องขอพารามิเตอร์

Attributes
 • #requestParam.parameterName[separator]#
 • ตัวคั่น (หรือ;) สามารถระบุได้ว่าการร้องขอใช้ในตัวกรองข้อมูลที่มีหลายค่าเพื่อกำหนดอักขระตัวคั่นในเอาต์พุตข้อมูล เครื่องหมายจุลภาค ","จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีการระบุตัวคั่น
Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes
 • #requestParam.key# สามารถนำมาใช้โดยเฉพาะเพื่อรับ Userview Key value.
 • #requestParam.name[;]# เพื่อระบุตัวแปร 'name' จะเก็บค่าหลายค่าคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่างเช่นคำสั่ง SQL นี้ "select * from expenses where title in (#requestParam.title[,]#)" จะได้รับการแปลเป็น  "select * from expenses where title in (a,b,c)" เพื่อรองรับหลายค่าในคำสั่ง "where-in" 
 • ในเพจ Userview อาจเข้าถึงแอตทริบิวต์ต่อไปนี้
  • #requestParam.key#
  • #requestParam.userviewId#
  • #requestParam.menuId#
  • #requestParam.appId#

ตัวแปรแฮชของผู้ใช้ (User Hash Variable)   

ชื่อคำอธิบาย
Prefixuser
Description

เพื่อรับข้อมูลผู้ใช้โดยอิงจาก username.

Attributes
 • #user. username .id#
 • #user. username .username#
 • #user. username .firstName#
 • #user. username .lastName#
 • #user. username .email#
 • #user. username .active#
 • #user. username .timeZone#

ใน Joget Enterprise edition แอตทริบิวต์เพิ่มเติมเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน:-

User Meta

 • #user. username .meta.KEY#
  ในการอ่านข้อมูลเมตาของผู้ใช้เพิ่มเติมที่เก็บไว้ในตาราง dir_user_meta 
  ตัวอย่าง: #user.cat.meta.duration# จะรีเทิร์นค่า "100".

Organization

 • #user. username .organization.id#
 • #user. username .organization.name#
 • #user. username .organization.description#

Department

 • #user. username .department.id#
 • #user. username .department.name#
 • #user. username .department.description#
 • #user. username .department.treeStructure#

Grade

 • #user. username .grade.id#
 • #user. username .grade.name#
 • #user. username .grade.description#
 • #user. username .grade.organizationId#

HOD

 • #user. username .hod.username#
 • #user. username .hod.firstName#
 • #user. username .hod.lastName#
 • #user. username .hod.email#
 • #user. username .hod.active#
 • #user. username .hod.timeZone#

Group

 • #user. username .groups.id#
 • #user. username .groups.name#

Employment

 • #user. username .employee.code#
 • #user. username .employee.jobTitle#
 • #user. username .employee.isHod#

Department HOD

 • #user. username .department.hod.username#
 • #user. username .department.hod.firstName#
 • #user. username .department.hod.lastName#
 • #user. username .department.hod.email#
 • #user. username .department.hod.active#
 • #user. username .department.hod.timeZone#
Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes
 • #user.admin.email#
 • #user.cat.firstName#
 • #user.{requestParam.username}.email# เพื่อดึงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ส่งผ่านพารามิเตอร์ url

ตัวแปรแฮชของ Userview Key (Userview Key Hash Variable)   

ชื่อคำอธิบาย
PrefixuserviewKey
Description

ตัวแปรแฮชของ Userview Key ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง Userview key's value ปัจจุบันเท่านั้น

กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับตัวแปร hash นี้คือ:-

 • การกรองข้อมูลตาม Userview Key
 • การโหลดล่วงหน้าฟิลด์ข้อมูลฟอร์มบางอย่าง (เช่นฟอร์มย่อย) ในแบบฟอร์มหรือส่วนหนึ่งของผังกระบวนการตาม Userview Key
Attributes
 • #userviewKey#
Scope of Use

ตัวแปรแฮชของตัวแปรเวิร์กโฟลว์ (Workflow Variable Hash Variable)

ชื่อคำอธิบาย
Prefixvariable
Description

เพื่อรับค่าของตัวแปรเวิร์กโฟลว์ใน Process Flow

Attributes
 • #variable. variableName #
Scope of Use
 • องค์ประกอบภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

  1. ชื่อกิจกรรม
  2. แบบฟอร์มที่แมปเป็นส่วนหนึ่งของแมปกิจกรรมของกระบวนการ
  3. การกำหนดเครื่องมืออีเมล์เป็นส่วนหนึ่งของการแมปเครื่องมือกระบวนการ
Sample Attributes#variable.approvalStatus#

Request Hash Variable

ชื่อคำอธิบาย
Prefixrequest
Description

เพื่อรับค่าจากวัตถุ HttpServletRequest ปัจจุบันของมุมมองเพจ

Attributes
 • #request.characterEncoding#
 • #request.contextPath#
 • #request.header.NAME# , โดยที่ NAME เป็นชื่อส่วนหัวที่กำหนดเอง
 • #request.locale#
 • #request.method#
 • #request.pathInfo#
 • #request.protocol#
 • #request.queryString#
 • #request.remoteAddr#
 • #request.requestURI#
 • #request.requestURL#
 • #request.requestedSessionId#
 • #request.scheme#
 • #request.serverName#
 • #request.serverPort#
 • #request.servletPath#
Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App ที่มีวัตถุ Httpservletrequest ที่ถูกต้อง วัตถุดังกล่าวจะไม่พร้อมใช้งานในกิจกรรมพื้นหลังเช่นในเครื่องมือกระบวนการที่ทริกเกอร์เป็นผลมาจากกำหนดเวลา
Sample Attributes

เมื่อต้องการดึงค่าแอตทริบิวต์ส่วนหัว "อ้างถึง" ในภาพหน้าจอด้านบนหนึ่งอาจใช้ตัวแปร hash ต่อไปนี้

Hash Variable
#request.header.Referer#

ตัวแปรแฮชของแพลตฟอร์ม (Platform Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6

ชื่อคำอธิบาย
Prefixplatform
Descriptionเพื่อเรียกข้อมูลเฉพาะแพลตฟอร์ม
Attributes
 • #platform.name#

 • #platform.version#

 • #platform.jdbcDriver#

 • #platform.setting.dataFileBasePath#

 • #platform.setting.deadlineCheckerInterval#

 • #platform.setting.defaultUserview#

 • #platform.setting.fileSizeLimit#

 • #platform.setting.landingPage#

 • #platform.setting.systemDateFormat#

 • #platform.setting.systemLocale#

 • #platform.setting.systemTimeZone# 

ใน Joget Enterprise edition แอตทริบิวต์เพิ่มเติมเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน:-

 • #platform.license.name#

 • #platform.license.holder#

 • #platform.license.users#

 • #platform.license.appLimit#

 • #platform.license.expiry#

 • #platform.license.activated#

 • #platform.systemKey#

Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App

ตัวแปรแฮชของผู้ใช้ (Users Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6

ชื่อคำอธิบาย
Prefixusers
Descriptionเพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม, เกรด, แผนกและองค์กรที่เลือก ผลลัพธ์หลายจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
Attributes
 • #users.group.GROUP_ID.username#

 • #users.group.GROUP_ID.firstName#

 • #users.group.GROUP_ID.lastName#

 • #users.group.GROUP_ID.fullName#

 • #users.group.GROUP_ID.email#

 • #users.grade.GRADE_ID.username#

 • #users.grade.GRADE_ID.firstName#

 • #users.grade.GRADE_ID.lastName#

 • #users.grade.GRADE_ID.fullName#

 • #users.grade.GRADE_ID.email#

 • #users.department.DEPARTMENT_ID.username#

 • #users.department.DEPARTMENT_ID.firstName#

 • #users.department.DEPARTMENT_ID.lastName#

 • #users.department.DEPARTMENT_ID.fullName#

 • #users.department.DEPARTMENT_ID.email#

 • #users.organization.ORGANIZATION_ID.username#

 • #users.organization.ORGANIZATION_ID.firstName#

 • #users.organization.ORGANIZATION_ID.lastName#

 • #users.organization.ORGANIZATION_ID.fullName#

 • #users.organization.ORGANIZATION_ID.email#

Scope of Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes

หากต้องการส่งคืนผู้ใช้ทั้งหมดในรหัสกลุ่มของผู้ใช้ปัจจุบัน:

ตัวแปรแฮชของ Bean Shell (Bean Shell Hash Variable)

New Feature

นี่คือฟีเจอร์ใหม่ใน Joget Workflow v6

ชื่อคำอธิบาย
Prefixbeanshell
Descriptionการใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมเพื่อรันสคริปต์ Bean Shell ส่งผ่านพารามิเตอร์โดยใช้ไวยากรณ์สตริงค้นหา URL
Attributes
 • #beanshell.ENVIRONMENT_VARIABLE#

 • #beanshell.ENVIRONMENT_VARIABLE[PARAMETERS_URL_QUERY_STRING]#

Scopeof Use
 • ส่วนประกอบทั้งหมดภายใน App
Sample Attributes

การเรียกใช้สคริปต์ที่เก็บไว้ใน "ยินดีต้อนรับ"ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีพารามิเตอร์ "username" และ "dept":

if (username != null && username.length == 1 && !username[0].isEmpty()) {
    return "Welcome " + username[0] + " (" + dept[0] + "),";
} else {
    return "";
}
 • #beanshell.welcome[username={currentUser.username}&dept={currentUser.department.name}]#
 • No labels