การเริ่มต้นใช้งาน Joget ครั้งแรก สิ่งที่จำเป็นจะต้องติดตั้งก่อนคือฐานข้อมูล

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ตั้งค่าฐานข้อมูล

คุณจำเป็นจะต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมาก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มีช่องให้เลือกเพิ่มเติมอีก 2 ช่องด้านล่าง คือ (Include Sample Apps) รวมตัวอย่างแอพ และ (Include Sample Users) รวมตัวอย่างผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งาน Joget เร็วขึ้น

 

ภาพที่ 2 การตั้งค่าฐานข้อมูลที่สำเร็จแล้ว

ข้อผิดพลาดทั่วไป

คุณอาจจะเจอกับข้อผิดพลาดข้างต้นหรือคล้ายกันถ้าคุณพยายามที่จะตั้งค่าฐานข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่ อย่าใช้ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้เปลี่ยน ชื่อฐานข้อมูล เป็นชื่ออื่น เช่น jwdb2 เป็นต้น

 

คุณอาจจะเจอกับข้อผิดพลาดข้างต้น หาก Joget ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ ตรวจสอบพารามิเตอร์การเชื่อมต่อและทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอีกครั้ง

 

ถ้าคุณอัพเกรดจาก Community Education เป็น Enterprise Education และคุณต้องการใช้ฐานข้อมูล (เช่น MySQL) คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเป็น 3307 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเกรดที่นี่: คู่มือการอัพเกรดเวอร์ชั่น.

 

Error message
INFO  09 Oct 2015 15:39:03 org.joget.commons.util.DynamicDataSource  - datasourceName=workflow, url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;SelectMethod=cursor;DatabaseName=jwdb, user=sa
ERROR 09 Oct 2015 15:39:18 org.joget.commons.spring.web.CustomContextLoaderListener  - ===== Error initializing WebApplicationContext =====

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น WebApplicationContext หลังจากตั้งค่าฐานข้อมูลและใช้งาน Joget ในภายหลัง คุณจะต้องตรวจสอบฐานข้อมูลของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ของแอพไปยังเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของคุณอาจไม่พร้อมใช้งาน