1. ติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE) หรือ Java Development Kit (JDK) เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่าจาก http://java.oracle.com
 2. ติดตั้ง MySQL เซิฟเวอร์เวอร์ชั่น 5.5 หรือสูงกว่าจาก https://www.mysql.com/downloads/
 3. ทำการดาวน์โหลด Joget Workflow Linux tar.gz bundle จาก http://www.joget.org/download
 4. สร้างไดเร็กทอรีใหม่และแตกไฟล์ Linux tar.gz ลงในไดเร็กทอรีนั้น
 5. รัน Apache Tomcat application server: ./tomcat8.sh start
 6. การเข้าถึง App Center ไปที่ http://localhost:8080/jw
 7. การตั้งค่าฐานข้อมูล.

  สำหรับ Community Edition คุณจะต้องลบไฟล์ที่กำหนดค่าแหล่งข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะตั้งค่าฐานข้อมูล:

  rm wflow/app_datasource.properties

 

 

 • No labels