ภาพที่ 1: การดูกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในมุมมองนี้ เราสามารถดูสถานะและข้อมูลทางสถิติของอินสแตนซ์กิจกรรมเฉพาะที่เสร็จสมบูรณ์ได้

 

 

 

  • No labels