ภาพที่ 1: การดูอินสแตนซ์โพรเซสที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในมุมมองนี้ เราสามารถดูสถานะข้อมูลทางสถิติและรายการกิจกรรมของอินสแตนซ์โพรเซสเฉพาะได้ ในรายการกิจกรรม คุณสามารถคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งเพื่อดูข้อมูลของกิจกรรม ( กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์)

การดำเนินการที่ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการในอินสแตนซ์ของโพรเซส:

  • ดูกราฟ
    แสดงเวิร์กโฟลว์ไดอะแกรม
  • ลบอินสแตนซ์
    ลบโพรเซสอินสแตนซ์อย่างถาวร ข้อมูลโพรเซสจะถูกลบด้วย

 

 

 

ลบอินสแตนซ์

  • No labels